Интелигентен хладилник

Най-основните “интелигентни” хладилници са Wi-Fi и / или Bluetooth, а най-бързите имат монтирани таблети със сензорен екран, камери и приложения.