Идентификация на long tail ключови думи

Маркетолозите, които се занимават с PPC реклама, отделят наистина много време за работа над longtail ключовите думи. Причините за това са основно икономически.