Регистрация на фирма

Процесът по откриване на фирма започва с изборът на име и пускането му в правилния за бранша регистър. Търговците с магазини, онлайн и физически, правят регистрация в търговския регистър.