Бански костюми

От голота до бански костюми. Официално никъде не се споменава за тях, но има доказателства, че в древността в обществените бани хората са се прикривали с…