Климатични промени

Държавите в Европа и Централна Азия са изправени пред сериозно въздействие от изменението на климата.