Изработка на фирмено лого

Изработка на лого се прави по принципи и методи, които са универсални и същевременно много индивидуални за дизайнера на лога.