Архитектурно проектиране

Съвременните градове са все по–богато населени, което предполага наличието на много ново строителство. Архитектурно проектиране на извънградската вила.