Обучение и следване в Германия

Германия е не само една от най-развитите в икономическо и културно отношение европейски страни, но и държава, която предлага изключително високо ниво на обучение.