Писане на статия за уеб сайт

Новините за WEB и печата в медиите не са идентични понятия. Прелистването на хартиена страница все още е малко по-трудно от това да направите още едно щракване.