Обжалване електронен фиш

С усъвършенстването и осъвременяването на новите системи за контрол над движението по пътищата се забелязва изникване на все повече и повече пътни камери за скорост.