Изгоден кредит

Едни от най-изгодните кредити с ниски лихви на пазара на кредити са офертите за безлихвени кредити за нови клиенти. Те са без допълнителни разходи, с ГПР 0%.