Образование

Всеки калкулатор може да направи най-сложното изчисление. Но в света няма компютър, който да възпроизвежда плавно човешки език, защото човешкият език е сложен.