Отказ от бърз кредит

Фирмите за бързи кредити, макар и отличаващи се с улеснената си и бърза ороцедура за кандидастване при изискуеми минумум условия, също могат да откажат получаването на заем.