Интериор

Най-често в края на годината, когато обемът на работа и ангажименти намалее, строителните фирми започват да правят равносметка за изминалия период на годината.