Работно облекло

Работните униформи и бизнес дрескодът изминаха дълъг път и политиката за униформи в работната среда е много по-ясна отколкото преди.