Креатин

Какво представлява креатинът? Креатинът е естествена субстанция, която се среща в човешкото тяло в нива до 1%, какъвто е случаят с кръвта.