Проблемно забременяване

В случай на проблемно забременяване е необходимо да се потърси своевременна помощ от репродуктивен специалист. Сред причинителите на репродуктивни неуспехи могат да бъдат…