Музикални инструменти

Електрическа китара е технократски музикален инструмент, който има много повече разновидности от обикновените акустични китари.