Какво представлява превключвателят

Какво представлява превключвателят или т.н. моментен бутон? Бутоните имат способността да включват или изключват електрическата верига.