Течни торове

Земеделието е свързано както с много физическа дейност, така и със задълбочени познания върху едни от най-важните естествени науки – химия и ботаника.