Изисквания към кредитополучателя

Рефинансирането e теглене на нов заем за погасяване на стария. Ето защо се казва, че заемът се рефинансира: по този начин можете да  комбинирате всичките си дългове в един заем.