Успех

Щастието не е просто цел, която да е постигната и приключена. То се състои от напредък, дори когато е твърде недостижимо.