Дистанцирана обвързаност

Какви са причините онлайн запознанствата в днешно време да стават все по-популярни? Четири са факторите, които засилват обаянието на онлайн запознанствата…