Регистрация на фирма

В какво се изразява откриването на фирма. Най-общо казано, за да откриете собствена фирма е необходимо тя да бъде регистрирана надлежно…