Керемиди

Благодарение на материалите, които участват в производството на бетонни керемиди – цимент, пясък и вода – те са значително по-тежки от глинените керемиди.