Избор на ново име за домейн

Новите домейн имена станаха достъпни за регистрация наскоро. Интересът към тях продължава да расте в геометрична прогресия. Но кое домейн име да изберем?