Размер на обезщетение

Предявяване на иск за обезщетение при ПТП. При наличие на птп пострадалият може да предприеме съдебни действия срещу лицето, причинило злополуката, както и срещу неговия застраховател.