Смяна на парфюм

Колко често сменяме парфюмите си?
– Никога, рядко, понякога или пък много често?
Защо трябва изобщо да сменяме уханието си?