Конната езда стана удоволствие за деца и жени

Тренировките по езда, конен спорт или някоя от дисциплините при него като ендюранс, всестранна езда, прескачане на препятствия и т.н. са трудно начинание…