Видове заеми

Заемът по същество е безвъзмездна финансова помощ, която заемодателят се съгласява да предостави на вас. Срокът на заема е времето, за което трябва да върнете дълга.