Пчелен мед

Почти няма място на света, където това сладко вещество да не е широко използвано и употребявано като част от културата на хранене.