Храна за пчели

Terra Madre е мрежа от продоволствени общности, всяка от които е заета със съхраняване качествата на селскостопанските продукти в своята географска територия.