Частна детска градина - Палави Крачета

Днес е много трудно да бъдеш родител. И това е така, не само защото съвременните условия изискват да се полагат много повече грижи при отглеждането на едно дете.