Неонов надпис, свързан с трансформатори

Трансформаторите имат функцията да прехвърлят мощността между две електрически вериги. Изградени са от две намотки, които се наричат първична и вторична.