Митове при локалното търсене в Гугъл

Често се случва да станем свидетели на кампании за локално търсене, които не са добре развити. Това може да се дължи на неправилното разбиране на тази сфера.