Медицински транспорт

Има случаи, в които не е подходящо даден човек да бъде транспортиран за лечение или след лечение със собствен транспорт. От къде да намерим подходящ транспорт?