Образователни играчки

Играта е най-жизнената детска дейност, където ученето всъщност се случва, макар и несъзнателно, всеки път, когато детето играе.