Маркетйплейс

Когато бизнесът стане твърде голям за да можете да го ръководите съвсем сами, това означава, че е време вашата роля като момче за всичко да приключи и да започнете нов етап.