Опасните дефекти на старите асансьори

Всички асансьори подлежат на редовни проверки за техническа безопасност. Отстраняването обаче на откритите при прегледа проблеми е по желание на собственика.