Земеделско оборудване

Всеки уважаващ себе си земеделски производител трябва разполага с основен селскостопански прикачен инвентар в лицето на плугове, култиватори и дискови брани.