Фирма за извозване на отпадъци

ТБО или твърдите битови отпадъци са един от съставните компоненти на битовите отпадъци. За тяхното разпореждане има специални депа…