Боду СОД - Вярната защита

Какви са изискванията, на които трябва да отговарят лицата, извършващи услугата персонална физическа охрана? Как да изберем надеждна охранителна фирма?