Електрическа четка за зъби

Понякога, дали нарочно или несъзнателно, пренебрегваме значението на едно от най-важните средства за поддържане на лична хигиена, а именно – четката за зъби.