Подобряване на ефективността на PPC кампаниите чрез сезонни промени

Как да подобрим ефективността на PPC кампаниите си чрез сезонни промени? Специалистите, които се занимават с PPC кампании, обичат да говорят за сезонност.