Преглед и тестове при ензимно смилане на задстомашната жлеза

При съмнения за ензимно смилане на задстомашната жлеза се препоръчва да се направи преглед, заедно с лабораторни и образни изследвания.