Имунитет

Говорейки за превенция на здравето, трябва да посочим онези основни стълбове, от чието ефективно функциониране до голяма степен зависи здравето ни и силата на нашия имунитет.