Превод на търговски текстове на китайски език

За хората, които изучават китайски език, това е цял един свят. Всъщност е достатъчно да се познават около 6000 йероглифа, за да се правят качествени преводи.