Приготвяне на сладка

За приготвяне на сладко се подбират еднакви по големина и зрелост плодове, брани в деня на преработването им…