Регистриране на форма

Как да регистрираме фирма? Особености при регистрацията на фирма…