Как да рестартираме компютър с UPS акумулатори с малко батерия

Устройствата, които съхраняват енергия, се наричат UPS акумулатори. Съкращението UPS стои, за да обозначи думите „uninterruptible power supply”.